Wednesday, April 30, 2008

Lake Freakin Woebegone

A correspondent from the UP of Michigan sends in some local news to this blog:
CO Joe Molnar and Sgt. Chris Morris were checking anglers on Otsego Lake when they encountered three anglers in a boat. Only one angler had caught a fish which happened to be a 14-inch walleye. The subject was advised he would be receiving a ticket for keeping the short fish. One of the other anglers stated, "Do you really want to give my buddy his first ticket?" A computer check showed that he had two prior fish and game arrests which silenced the angler's friend.
[source]

I should send him the Evanston police blotter!

1 Comments:

Blogger The back of the hill said...

And to you likewise a happy May first.

http://www.youtube.com/watch?v=Fm_AmAs02rc

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

refrein:
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D'Internationale
Zal morgen heersen op aard.

De staat verdrukt, de wet is logen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot 't merg wordt d' arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn 't moe naar ander wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

refrein

De heerschers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloedigen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet;
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.

refrein

April 30, 2008 6:24 PM  

Post a Comment

<< Home